Dopet – Sånger med ackompanjemang

210,00 kr

Kan restnoteras

Utgåva: Gehrmans
Instrumentation: Piano, Sång & Gitarr
Artikelnr: GE-11169 Kategorier: ,

Beskrivning

Dopet – Sånger med ackompanjemang

Sånger med ackompanjemang samt byggstenar för dopgudstjänsten av Margareta Melin.

I många församlingar finns ett uttalat behov av alternativa liturgiska texter. Inte minst när man vid dop av barn vill nå de anhöriga där de befinner sig, uppstår ett behov av alternativa uttrycksmöjligheter.
I Alingsås pastorat startade man 2004 ett dopprojekt med syftet att bli bättre på att lyssna in och ta emot de föräldrar som vill låta döpa sitt barn. Till projektgruppen knöts Margareta Melin. Hennes uppgift var att ta fram förslag till texter för en alternativ dopordning eller snarare att formulera ett antal byggstenar för de olika moment som traditionellt hör hemma i en opgudstjänst.

Dopet inleds med ett textavsnitt av Margareta Melin. Här finns hennes byggstenar tillgängliga. Tanken är att enskilda byggstenar ska kunna infogas i nuvarande dopgudstjänster. Som sammanhållen helhet utgör de en alternativ dopordning och finns med i det material som handbokskommittén så småningom tar ställning till.

Sånghäftet innehåller nyskrivna pianoackompanjemang av Ulf Esborn, till såväl solosånger som församlingssånger. Dessutom finns i denna utgåva en tidigare opublicerad text av Britt G Hallqvist till Georg Riedels kända sommarvisa. Alla solosånger finns i flera tonarter och kan alltså lätt anpassas till olika situationer.

Innehåll för: Dopet – Sånger med ackompanjemang
 • Barn och stjärnor
 • Det finns hundratusende stjärnor
 • Det gungar så fint
 • Du som vill att jag skall finnas
 • Du vet väl om att du är värdefull
 • Gud som haver barnen kär
 • Innan
 • Lilla liv
 • Mörker är brist på ljus
 • Sov du lilla
 • Trosbekännelse
 • Tusen stjärnor glimmar

 

Ytterligare information

Instrumentation

Utgåva